Company History

2019
 • Another large scale real-time project goes live
 • Quantrix becomes highly demanded tool for modelling and forecasting
 • Scandic Fusion effort is focused mostly around Insurance, Banking, Manufacturing and Energy sectors
2016
 • 20 active BI customers
 • International projects share reached over 30%
2015
 • 18 active BI customers
 • Milestone of 25+ BI projects in total
2014
 • Eagerly helping Latvian companies prepare for migration from LVL to EUR
 • First development projects in the Nordics
 • 13 active BI customers
 • Milestone of 20+ BI projects in total
 • Data mining becomes actively used by first customers
2013
 • Another real-time DWH/BI project goes live
 • 12 active BI customers
 • Mobile BI solutions is actively used by first customers
2012
 • First major real-time DWH/BI project goes live
 • 11 active BI customers
 • Milestone of 15 BI implementations in total
2011
 • 9 active BI customers
 • Milestone of 10 BI projects in total
2010
 • 4 active BI customers
 • Milestone of 5 BI projects in total (we do grow despite economic recession in LV)
2009
 • Working hard on establishing the reputation for quality in the Latvian market
 • 3 active BI customers
2008
 • Beginning of the journey in BI world - starting with 2 first customers
2007

SIA “Scandic Fusion” ir noslēdzis 08.02.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/65 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Programmas ietvaros uzņēmuma vadītāji Kārlis Vītols un Līga Kagaine 01.06.2017. piedalījās starptautiskā konferencē Šveicē, Cīrihē.
SIA “Scandic Fusion” ir noslēdzis 08.02.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/65 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Programmas ietvaros uzņēmuma darbinieks Rimants Vīnups-Šakars no 18.-20.04.2017. piedalījās Tirdzniecības misijā Vašingtonā, ASV.
SIA “Scandic Fusion” ir noslēdzis 08.02.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/65 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Programmas ietvaros uzņēmuma darbinieki Kārlis Vītols un Līga Kagaine no 07.-08.03.2017. piedalījās Tirdzniecības misijā Stokholmā.